BARS EN WETENSCHAP

Heel recent plaatste Dr. Terrie Hope Ph.D.,DNM, een artikel in 'The Journal of Energy Psychology' over het effect van Access Bars op angst en depressie.

De resultaten van dit proefonderzoek na slechts één Bars sessie van 90 minuten waren:

  • dat de hevigheid van de angstsymptomen verlaagde met een gemiddelde van 84,70%
  • dat de hevigheid van de depressiesymptomen verlaagde met een gemiddelde van 82,70%

Kom méér te weten!